Missie & visie

Lees meer
Four Corners Ministries is ontstaan uit het verlangen om opwekking te zien in de vier hoeken van Nederland, Europa en uiteindelijk de wereld. 

Visie, Missie en kernwaarden

Four Corners is opgericht door Ben & Jacky Kroeske, nadat zij naar Nederland kwamen, hun harten brandend met Gods visie.

Ben & Jacky dienen al vele jaren als oprichters en lead-pastors van The River Church Nederland, waar ze samen met hun team veel vrucht dragen. 

Vanuit Mattheüs 24:14, waar Jezus zegt dat het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt moet worden als getuigenis voor alle volken, werd de visie voor Four Corners geboren. Het team heeft de 12 provincies van Nederland al afgereisd met Revival Events en Evangelisatie acties op straat, maar nu roepen de naties ook.

JEZUS KWAM OM DE VERLORENEN TE ZOEKEN EN TE REDDEN, NU IS HET ONS VOORRECHT OM DEZE MISSIE VANDAAG DE DAG VOORT TE ZETTEN!