Over ons

We willen opwekking brengen naar de vier hoeken van Nederland, Europa en uiteindelijk de wereld.
Lees meer

Meer over

Four corners

Reaching the

Lost

Miljoenen mensen zijn ver van God. Wij willen hen bereiken door het Goede Nieuws via elk mogelijk kanaal te delen zodat zij dicht bij God kunnen komen. Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden, en als bediening is het onze vreugde en voorrecht om deze missie vandaag de dag voort te zetten!
Lees meer

mattheüs 24:14

'En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.'
Lees over de visie

Ben Kroeske

Ben heeft als 20-jarige een ontmoeting met God gehad. Vanaf dat moment wilt hij niets liever dan de roep van God voor zijn leven vervullen.
Lees meer

VISIE

Het is tijd om opwekking te zien in de vier hoeken van Nederland, Europa en uiteindelijk de wereld!
Lees meer

Jacky Kroeske

Jacky is geboren in Puerto Rico en van jongs af aan heeft ze God al gediend. Met een groot hart voor de verlorenen draagt ze samen met Ben Kroeske de dagelijkse leiding van The River Amsterdam.
Lees meer