Ben Kroeske

Ben en Jacky Kroeske zijn de oprichters en leiders van de River Church in the Netherlands.
Lees meer
'Toen ik God leerde kennen in 2006, veranderde dat mijn hele leven.'
River Bible Institute Tampa
Toen Ben zijn bachelor diploma had behaald aan de Universiteit van Nijmegen, beantwoordde hij de roep om Bijbelschool te volgen aan The River Bible Institute in Tampa, Florida. Zelf had hij het voornemen om voor één jaar te gaan, echter had de Heer een ander plan. Uiteindelijk ontmoette en trouwde hij zijn vrouw Jacky en werkte hij zes jaar lang binnen de bediening van The River Tampa Bay.
Naar Amerika gaan was voor Ben een stap van geloof. God veranderde het leven van Ben daar op radicale wijze en bereidde hem voor op het werk waartoe Hij hem geroepen heeft.

Een sterk fundament
Tijdens zijn eerste jaar aan de Bijbelschool leerde hij de simpele basiswaarheden van geloof, gehoorzaamheid en hoe je Gods stem kan verstaan. Hier werd een sterk fundament voor zijn toekomst gelegd. Gaandeweg leerde hij God beter kennen en kreeg hij een diepere honger naar meer van Hem.

Nieuwe fase
Al de jaren dat Ben in de Bijbelschool diende en in de kerk aan het werk was, gaf hij blijk van enorme inzet en hoge mate van betrouwbaarheid. Zijn toekomst had hij in Gods handen gelegd en de Heer bracht Jacky op zijn pad om zijn vrouw te worden: een prachtige geloofsvrouw die aan zijn zijde zou gaan staan.

Na het huwelijk bleven ze zich volledig inzetten voor de kerk en bediening in Tampa, totdat de tijd kwam dat God tot hen begon te spreken over een eigen bediening in Nederland.

Met een door God gegeven visie kwamen Ben en Jacky in Nederland aan en pionierden zij The River Church. Na verloop van tijd startte ook de River Bible Institute Netherlands. De roeping van God is glashelder: Opwekking in Nederland!
'Zoals dit land "goed" is geweest in het buitenhouden van water door dammen en dijken, zo is dit land ook "goed" geweest in het buitenhouden van de beweging van de Heilige Geest.’

Pastor
Jacky Kroeske

Jacky had op 12 jarige leeftijd haar leven aan Jezus gegeven en van jongs af aan al een verlangen om de Heer fulltime te dienen.
Lees meer